Livräddning av träd

Vi på Sydvac kan erbjuda kunder inom mark och anläggning en unik metod för att skona träd i samband med olika entreprenader. Metoden som är framtagen av Sydvac, Ingemar Jönsson och Örjan Ståhl som har forskat vid lantbruksuniversitet i Alnarp. Sydvacs metod för vakuumschaktning och livräddning av träd är välbeprövad och har använts på ett flertal olika platser i landet. Sydvac är den vakuumsugningsentreprenören som är ledande i Sverige med att utföra denna typ av arbetsobjekt. Metoden har bland annat använts i följande städer; Malmö, Lund, Helsingborg, Staffanstorp, Göteborg, Västervik och Linköping.

Sydvacs metod innehåller ett antal olika arbetsmoment och ställer höga krav på kunskap om träd och deras växtmiljöer. Vår metod möjliggör schaktning runt trädrötter utan att dessa skadas. Jord kring trädrötter kan vakuumschaktas i samband med växtbäddsrenovering, anläggningsarbete nära träd, etc.

Vid konventionell grävning under trädens kronor är det mycket stor risk för att trädrötter skadas eller grävs av. Konsekvensen när rötter grävs av är att dessa rötter dör liksom de grenar som de försörjer med vatten och näring. De skadade och halvdöda träden blir då en fara för allmänheten p.g.a. risk för nedfallande grenar eller att träd välter och innebär oftast ett vite för entreprenören. Vi erbjuder en effektiv och beprövad metod för att undvika detta.

Rådgivning, prisindikation eller offert?

Kontakta oss